Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.

Địa chỉ: Số 6, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hạng mục tham gia: Khay cáp inox

Tổng giá trị: 707.991.950 đ.