Công trình: Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi

Chủ đầu tư: Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn

Địa chỉ: KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM

Hạng mục tham gia: Tủ điện

Tổng giá trị: 4.287.991.950 đ.